BestyrelsesMøde 9. februar kl. 19

Af  Peder Pharsen

Deltagere: Peder, Per, Herman og Hans E.
Mødet fandt sted ved Herman med muffins og hjemmebag til.

 Dagsorden:
 1. GF med økonomi

 2. Byturneringen

 3. Hold afslutning

 4. SBM.
 5. Evt.

GF med økonomi:
Efter en skriftlig opfordring om antal og kassererens tilbage trækning fra bestyrelsen.
Har bestyrelsen valgt og gå ned på 4. medlemmer med følgende konstitution.

  Formand
  Kasserer

  Materielforvalter
  Dommer

Peder Pharsen
Herman S. Petersen

Per Andersen
Hans E. Leimand

Det skal så medføre en vedtægts ændring, som bestyrelsen har som forslag til GF.
Vi går fra 5 bestyrelsesmedlemmer ned til 4
Vi går fra 2 suppleanter ned til 1 suppleant
Vi går fra 2 revisorer ned til 1 revisor
Vi kikker på formuleringen i §3                                       Se hele forslaget HER

SH har kapital nok til endnu en sæson. Derfor ingen kontingentstigning.

Byturneringen:

Der var kun 2. tilmeldte på dette tidspunkt og derfor blev der diskuteret løsninger.
Intet konkret kom frem. Kun nedsættelsen af bymesterpræmien til 800 og dansk
rating udlades. Afslutningen den 29. april bliver muligvis på Hotel Ribe.

Hold afslutning:

Der var en fejl i kalenderen.. sidste runde er i Vojens den 12. marts
Som afslutningen blev der foreslået Mongolian... Det blev vedtaget.
SBM:
Der blev snakket lidt frem og tilbage, men det kom hurtig frem til at den aflyste
JuleSKAKfrokost, så Herman fik lov til det.. Datoen i maj eller juni.

Eventuelt:

Flere medlemmer... TAK.