Regler

Ellers må du læse vores vedtægter

Betænkningstid:
Betænkningstiden i Byturneringen og Klubturneringen er 40 træk i to timer og derefter
en halv time til resten. Der kan altså ikke tages hængeparti. I den nye turnering fra
2007 ”Black & White” var tiden forsøgsvis tre kvarter til hele partiet. Dette er ændret
til 25 min. for at komme nærmere på Syd Grand Prix.


Afbud:
Kan gøres på følgende måde: Telefon, email, mundtlig eller SMS. Det er altid ubeha-
geligt at modtage et afbud kort før, man skal afsted til klubaften. Derfor er tiden se-
nest klokken 15.00 til modstanderen. Der aftales en ny tid og derefter skal turnerings-
lederen have besked. En udsat kamp må ” hænge” en runde over, undtaget er dog
næstsidste runde, der skal være færdigspillet, før sidste runde begynder.
Den udsatte kamp skal være afviklet senest på den af turneringslederen fastsatte dato.
Sker dette ikke, tabes kampen af den, der har meldt afbud, medmindre andet aftales
mellem spillerne. Afbud til sidste runde medfører altid tab af kampen.
Tab af kamp ved gyldigt afbud medfører ikke tab af rating.


Rating:
I de to store turneringer spilles med EMT-rating. DSU kræver for at ajourføre rating
pr. spiller 30 kr., som betales ved turneringsstart eller påføres kontingentet.


Teoribøger:
Bøger fra vort store skakbibliotek kan efter aftale med et bestyrelsesmedlem lånes
med hjem i op til 3 måneder.


Rygning:
Der kan ikke ryges i bygningen, hvor Skakklubben hører hjemme.
Rygere henvises til udenfor bygningen.


Telefoni:
Alle mobiltelefoner skal være slukket i klubbens lokaler. Ringer din telefon under et
igangværende parti, har du straks tabt partiet.