Historien om Ribe Skakklub
Der kan læses mere i vores jubilæumhæfte

Stiftelsen
I 1924 havde en kreds af skak interesserede indkaldt til en stiftende for-
samling i konditor Backhaus lokaler. Den 7 februar samles man så og
stifter en klub for skakspillere, den får navnet Ribe Skakklub. Klublove-
ne er lav et ud fra Bramming skakklubs love med nogle tilpasninger.
Generalforsamling afholdes i september måned. Klubben starter med 14
medlemmer.
Bestyrelsen består af : Formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem samt
en suppleant til bestyrelsen. Ribe skakklub har spilleaften hver onsdag.
 

Spillelokaler
De første år havde Ribe Skakklub svært ved at finde egnede spillelokaler.
Det er jo sådan, at der skal være en vis ro, imens der spilles skak. Man
kunne godt bruge restauranter og Cafeer og lignende steder, det gav og-
så mulighed for en vis forplejning af kaffe og te m. m. Klubben holdt til
ved konditor Backhaus indtil 1925, hvor den af pekuniær grunde måtte
flytte til gæstgiver Ole Frederiksen. Her kunne klubben ikke være længe
begrundet med faren for mund og klovsyge (mon det har været en vete-
rinær afgørelse).
Klubben fik en aftale med værten for Industriforeningen om at kunne be-
nytte et lille eller stort lokale, alt efter behov, for 2,50 kr. pr. aften. I au-
gust 1926 er det lykkedes for klubben at få lokale ved gæstgiver Ole
Frederiksen igen ( uden betaling ).
Ribe Skakklub fik i 1937 spillested på Munken (munkecafeens lokaler)
I 1959 blev bestyrelsen enig om at flytte klubben til Friis pensionat på
Valdermar Sejers Allé. Men allerede i november 1960 flytter klubben
igen. Denne gang til Missionshotellet, "Hvor hyggelige lokaler og god
betjening loves os". Hvor længe klubben holder til i ovennævnte lokaler,
fortaber sig i det uvisse. Men klubben må have holdt til på hvilehjem-
met, for den bliver ihvertifald opsagt den 1/1 1963. Bestyrelsen beslut-
ter at henlægge spilleafterne til biblioteket på Seminariet, og eventuelt
indlede et samarbejde med seminariets skakklub.
I 1965 kom det nye spilletsted til at være restaurant Backhaus, men i
september 1969 skulle klubben igen ud at finde nye lokaler, der blev
prøvet en del bl.a. Ribehallen, Katedralskolen og Beiers kaffegård. I
maj 1971 har klubben efter forhandlinger med Ribe kommune fået lo-
kaler på Bispegade skole helt oppe under taget. Der fulgte også 1500 kr.
med til istandsættelse. På grund af mangel på et køkken fik vi lov til at
flytte en etage ned. Disse lokaler overtog klubben i foråret 1995.
Mange af de klubber der besøger Ribe skakklub ved diverse turneringer
misunder klubben for dette at have så gode forhold.