Til klubformændene i Sydjysk Hovedkreds.

Jeg sendte jer en opfordring den 11-11-2022
(den kan også ses på HK-hjemmesiden her
http://sydjysk-hk.dk/2022/11/11/efterlysning/).
Beklageligvis har jeg ikke modtaget en eneste reaktion – endsige kandidatforsalg – som følge
af opfordringen.
Nu prøver jeg én gang til. I behøver ikke alene at kigge på jer selv, men kan også sende et
forslag eller to til en navneliste på medlemmer i klubben, som I kunne se som egnede til en
plads til bestyrelsen. Som jeg har beskrevet det i den oprindelige opfordring, er en bestyrel-
sespost ikke nødvendigvis tidsmæssigt krævende.
I behøver ikke selv at udføre overtalelsesarbejdet. Det kan jeg godt påtage mig ud fra listen.
På generalforsamlingen (18-03-2023), som jeg inden længe indkalder til, skal der vælges en
formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, og der er bare 2 – Vagn og jeg – der
ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Eftersom de tilbageværende 3 genopstiller, skulle opgaven med at erstatte de 2 være over-
kommelig.
Jeg håber på jeres hjælp med kandidatjagten ;

Mvh. Karl