SocialBestyrelsesMøde 30. juni kl. 18.15

Af  Peder Pharsen

Deltagere: Peder, Herman. Hans og Per... afbud fra Ulrik.
Mødet fandt sted på rylevænget 1 med Herman som ansvarshaver.

 Dagsorden:
 1. Kalender.
 2. Jubilæum
 3. Spilletider
 
4. Evt.

Kalender:
Den nye blev godkendt og kommer på hjemmesiden inden klubben begynder den nye sæson.

Jubilæum:

Der var mange ideer og vilde planer oppe og vende, men økonomien sætter sine grænser.
Turneringen: Udspillet blev vedtaget... Men det ville ikke skade og få en second opinion.
Festen: Udspillet blev vedtaget... Men det skal undersøges meget mere.
Vi fik uddelegeret de forskellige opgaver... Men det kan godt være, vi skal have mere hjælp.
Spilletider:
Vi laver dem alle om til A-række tider, det vil sige at vi har den samme spilletid hele året.
Eventuelt :
En ide blev luftet om alle de skak-træning i sæsonplanen, måske nogle af dem skulle være
ude af SeminarieHuset.
Økonomien ser god ud og SH har næsten huslejen til næste sæson.