Sydjysk Hovedkreds 

Af  Karl Posselt

Kære klubformænd.
Trods smittestigning i samfundet ser der ikke ud til at være optræk til nye restrik-
tioner ift. foreningslivet, og bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds fastholder den
tidligere udmelding - HER
Altså konkret, at holdturneringen fortsætter som planlagt med søndagskampe i

M1 den 16. januar 2022 og kampe i de øvrige rækker i den efterfølgende uge.
Dog med tilføjelsen, som det også er meldt ud: Klubber, der får udfordringer
med covid-19-smitte bedes kontakte Holdturneringslederen. Hermed menes, at
hvis en klub er voldsomt vingeskudt (mange holdspillere smittede eller i karan-
tæne pga. af Covid-19), skal klubben kontakte turneringsleder Vagn Lauritzen
med henblik på at aftale en udsættelse af den enkelte match.
Vi appellerer i en sådan situation til, at modstanderklubben udviser samarbejds-
vilje og fleksibilitet.
Kulturministeriets 
hjemmeside giver god vejledning om lokaler, mundbind og co-
ronapas. Desuden gælder fortsat de almindelige gode råd om afstand, hygiejne,
håndsprit, udluftning og sund fornuft


Godt nytår!