Ribe mod....??

Af  Vagn Lauritzen.. Holdturneringsleder 

Mail sendt til.. Hej Ribe og Jerne
Efter reglerne skal I - med én nedrykker fra divisionen - som henholdsvis nr 8 i M1
og nr 2 i M2 spille om placering til næste sæson i M1 eller M2.
Der skulle naturligvis have været fastsat en dato for denne kamp tidligere, men det er
ikke blevet gjort, så jeg regner med at vi i fællesskab kan finde en dag, der passer jer
begge. I reglementet er ikke anført noget om betænkningstid, så jeg har besluttet at det
bliver den korte - altså den der gælder i M2.
I har klubaften om tirsdagen, men har begge, så vidt jeg kan se på jeres hjemmesider,
mere eller mindre fuldt program til sidst i april. Hvis det altså skulle være en tirsdag
aften, er den første rimelige mulighed den 1. maj.
Hvis I foretrækker at spille i weekenden altså f. eks. en lørdag eller søndag eftermiddag,
kan det jo blive før, hvis vi kan finde en dato, I begge kan gå ind for.
Jeg vil derfor til en start bede jer melde tilbage om mulige weekendspilledatoer og hvad
I siger til den 1. maj, eller en tirsdag længere ude i fremtiden.
Jeg vil gerne høre fra jer i løbet af den kommende uge, altså senest søndag den 11.
marts. I er selvfølgelig også velkomne til helt uden min indblanding at finde en dato.
Jeg ser frem til at høre fra jer.

Ribe

Jerne

Knud Jespersen Dennis Munksgaard
Peter Martin Leimand Torben Olsson
Jacob Jensen Daniel Munksgaard
Simon Degnbol Ladefoged Christian Kjærgaard Jakobsen
Tobias Simon Lindgaard Jens Nielsen
Peder Pharsen Eigil Jørgensen
Hans Erik Leimand René Poulsen
Jørgen V. Stavnager Benny Christensen
Rolf Dahl Pedersen Henning Jensen
Per Andersen Ib Klitaa
Hermann Steen Petersen Preben Josefsen
Kurt Petersen Ulrik Højland
Lars Falsig Finn S. Nielsen
Ulrik Germundsson Leif Madsen
Gunner Kjeldbjerg Karsten Chr. Spangsberg
Jørgen Nielsen Bjarne Poulsen
  Leif Christensen
  Aage Jensen
  Niels Winkel
  Anton Poulsen
  Jørgen Pedersen
  Erik Clausen
  Ib Holm Sørensen
  Elvin Frosch

Vi har så svaret, at søndage er bedst for os, vi har bare ikke fundet en dato endnu.