Torsdag 22. februar kl. 19.00
I klubbens lokaler på Ribe Jernindustri

Af Herman S. Petersen

Der var kun mødt medlemmer fra bestyrelsen, sikke meget lagkage der var.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen, 2 suppleanter og 2 revisorer
     På valg er:
     Jørgen V. Stavnager, Tobias S. Lingaard og Herman S. Petersen.
     Suppleanter: Hans Erik Leimand og Ulrik Germundsson.
     Revisorer: Hans Erik Leimand og Simon D. Ladefoged.
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Dirigent: Her vælges Tobias S. Lindgaard.
Formandens Beretning:

                                                                                                               Skrevet den 20. februar 2018
 Formandens Beretning

 Velkommen til en ultrakort beretning, som mest har lokaleproblemet i centrum. Nu har jeg
 set på, hvordan forholdene er i Edinburgh og Dublin, ud fra det, har vi ikke noget at klage
 over. De spiller under samme dårlige lokale forhold som vi har, vi har bare meget bedre
 materiale end dem. Ud fra min lille snak med Michael, er det som om han venter på noget,
 han trækker ivertifald svaret, så PT er der ikke faldet en afgørelse om vores aftale.
 Bestyrelsen lavede en meget stor forandring op til denne sæson, ved at vende kalenderen
 om. Hvordan syntes i det går med det?... Skal vi gøre det samme igen med Hr. Berg?
 Jeg syntes stadigvæk at GF skal være noget specielt, men kan vi ikke finde på noget nyt?
 Kommunen har nedsat en gruppe ”SeminarieHuset brugerforum” og de indkalder nu til et
 fælles stormøde for alle brugere. Torsdag den 1. marts kl. 17.00-20.00 i Fællessalen.
 Målet er og finde bud på Huset i fremtiden og med det nye Kultur & Fritids udvalg, som
 deres målgruppe. De stiller følgende spørgsmål..
 Hvordan udvikler vi SeminarieHuset?..  Hvordan fylder vi stedet med endnu mere liv.
 Jeg syntes vi ta’r med, med vores spørgsmål i øje.. Hvad skal vi foreslå?.. og hvis det er
 muligt, skal vi have nogen valgt ind.
 Børn & Kultur invitere også til infomøde den 28. februar kl. 19 omkring den nye portal.

 Byturneringen er flyttet, ud fra den omvente kalender, så den havde sin første annonce i  tirsdags, så må vi håbe på den helt store tilmelding. Første runde 13. marts. kl. 19.00.
 Der er kun et lille MEN, spiller vi om Bymesterskabet for i år eller sidste år?
 Klubturneringen er så langt nede i deltager, at de spiller i samme gruppe alle mod alle. Hvis  vi kommer længere ned, bliver der måske ingen oprykning. Hvad skal vi gøre ved det?
 1. klasses vinder er ikke fundet, men spændingen er på vej opad. Sidste runde 27/2
 2. klasses vinder er ikke fundet, men Lars er i front. PT mange udsatte kampe.. få dage.
 Holdturneringen er i forslag på næste GF i Sydjysk, som er den 17. marts. Hvad udfaldet
 bliver på det, kan man ikke spå om, da der er mange meninger tilstede den lørdag.
 Hvordan går det så vores eneste hold i denne her sæson?
 Ribe 1. mangler 1 kampe, og lægger sidst. Sur Røv
 I stedet for Ribe 2, der ik’ blev til noget, lavede jeg Tema turnering på de datoer. Tilfreds?
 
 Aktivitetsniveauet kunne godt være bedre. vi har igen været repræsenteret i forskellige
 turneringer. Et par stykker i Grenzturnering, Sondex Cup og SPG. Til deeet.. haaleelujaa
 har jeg kun at sige, der er bare ik’ noget, som slår Lundeborg dagen? Vi burde lave en?
 SkoleSkak.. kontingentet betaler vi jo hvert år, så der må være flere muligheder på skolen.
 Hans og Tobias gør et godt stykke arbejde med de børn der kommer. Jeg foreslår at BM
 og Hans Erik danner en skoleprojekt, med børn for øje, på de muligheder vi ik’ har endnu.
 Der må være noget vi kan gøre, som både er godt for os, og kan hjælpe skolen lige så godt.
 Til PokalSkak.. har vores bestyrelse godkendt de samme tilskudsregler som sidste år.
 Den nye pokal bestyrelse har ændret radikalt på stævnets form, da der nu er indledende
 runder i Haderslev, mandag, den 26. februar, Grindsted, onsdag, den 28. feb. og Evans,
 Vejle, torsdag, den 8. marts alle dage med start kl. 19:00. Det afsluttende stævne er ikke i
 Tønder, men spilles i Kolding hos Springeren, lørdag, den 7. april fra kl. 12:00.
 
 Til sidst siger jeg tak, for året der gik med et gammel ordsprog…
            ”Det er for sent at læse skriften på væggen, når man står med ryggen mod muren”


Kommentar til beretning:
Ændring i kalender gav ingen anledning til diskussion. Vi så også på
planerne for Ribe Jernstøberi, og det nye byggeri der skal være på grunden, og vores deraf
følgende problemer med lokale. Simultanturneringen var ok, og et lignende arrangement kan
godt gentages

Det lave fremmøde til GF er ikke så godt, og der må gøres noget for at ændre tilstanden.
Bestyrelsen må komme med nye initiativer for at rette op på problemet.
Ribe skakklub har stadig et lokaleproblem. Det ser desværre ud til at problemet vokser,
idet Ribe Jernstøberi er i en omvæltningsperiode og vil frigøres af aftaler der indskrænker
deres handlemuligheder i forbindelser med lokaler, og kan defor ik' indgå længerevarende
aftaler om lokalebrug.
Ribe Skakklub har mulighed for brug af Ny Esbjerg kommunes tilbud, men af økonomiske
grunde er vi lidt tilbageholden med at gøre brug af mulighederne.
Der var ikke yderligere til formandens beretning, som herefter blev vedtaget.


Regnskab: Kassereren fremlagde regnskab og kommenterede de enkelte poster.
Der var tilfredshed med regnskabet og det godkendes


Kontingent:
Fortsætter PT uændret. En eventuel forhøjelse fra DSU vil blive pålagt.
Lokaleproblemet er ikke klarlagt og eventuelle udgifter i forbindelse med andre lokaler vil
blive taget op i bestyrelsen.


Valg: Her genvælges
Jørgen V. Stavnager, Tobias S. Lindgaard og Herman S. Petersen
Supleanter: Hans Erik Leimand og Ulrik Germundsson
Revisor: Hans Erik Leimand og Simon D. Ladefoged


Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt: En ny tematurnering kunne afvikles, hvor der bruges et system der indeholder
kongespringet. Der er yderligere aftalt hvem der deltager i GF Sydjyskskak, Seminariehusets
anvendelse, og Foreningsportalen.