BestyrelsesMødet 18. januar kl. 19

Af Hermann S. Petersen

Deltagere: Peder, Jørgen, Herman, Per og Tobias.
Mødet fandt sted i klubbens lokale på støberiet og Per havde lagkage med.

 Dagsorden:
 1. GF.
 2. Byturnering
 3. GF Sydjysk.
 4. Evt.

Generalforsamlingen:
Vi er opmærksom på generalforsamling 22/2 2018. Det er en torsdag, og der
vil kunne spilles udsatte partier på denne aften.
Der vil blive udsendt en e-mail med dagsorden til medlemmerne.I tilfælde af
forslag til GF er der formøde for bestyrelsen. (forslag til ændringer for regler
for Ribe Skakklub skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før GF, frist
er 12 februar)


Byturneringen:
Bymesterskab er jo blevet flyttet hen i foråret og starter i marts . Der er aftalt
at annoncere i ugeavisen 3 gange ( 20/2, 27/2 og 6/3 ), ellers i hovedtræk som
de foregående år.


Generalforsamling i Sydjysk:
Peder Pharsen deltager ved GF for Syderjysk skak den 17 marts, og vi talte
om vores holdning til regelændringer for hold ( disse ændringer er beskrevet
på sydjysk skaks hjemmeside ).
Hvis muligt tager yderligere et bestyrelsesmedlem med.


Eventuelt:

Vi har måske kun lokalerne her på Ribe Jernindustri til Januar 2019, og det
har vi PT ik' nogen aftale om. Vi har ik' vedtaget noget herom.
Tobias Lindgaard foreslår, at næste (sjov)turnering ku' være Fisher random!
Hvis klubbens medlemmer vil deltage i Pokalturneringen i Sydjysk skak, vil
der være finansering som vanlig.