Tirsdag 21. februar 2017 kl. 19.00
I klubbens lokaler på Ribe Jernindustri

Af Herman S. Petersen

Der var kun mødt et medlem udover bestyrelsen

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen, 2 suppleanter og 2 revisorer
     På valg er:
     Formand Peder Pharsen og Per Andersen.
     Suppleanter: Hans Erik Leimand og Ulrik Germundsson.
     Revisorer: Hans Erik Leimand og Simon D. Ladefoged.
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Dirigent: Her vælges Herman S. Petersen.
Formandens Beretning:

                                                                                                               Skrevet den 20. februar 2017
 Formandens Beretning

 Daws og Velkommen til en meget kort beretning, da jeg har været ude og rejse.
 Det er måske på tide og forny GF. Jeg kom med noget nyt sidste år og det var fint,
 så det har jeg gjort igen. Formandens nye ideer for en anden type afholdelse af GF:
 - Skal den absolut være på en tirsdag og være gratis?
 - Vi har trods alt et større fremmøde til Skakfrokosten?
 - Måske skulle vi lave noget ligesom en udvidet SBM?
 - Vi kunne også afholde den, som en af de gamle juleafslutninger?
 - Der vil/skal ske noget inden næste GF, så kom med dine ideer?
 Bestyrelsen
arbejder forsat på at finde en bedre løsning på vores lokale problem.
 Set ud i  de langsigtede perspektiver, må vi nok kikke efter noget. Der er PT ikke
 faldet en  afgørelse om en forlængelse af den aftale vi har.
 Kommunen
har revideret deres tiltag på husleje indtægten og den er blevet sat lidt
 ned. Vi har så valgt og have juniorer på SeminarieHuset og Hans gør et godt stykke
 arbejde med DEM, selvom han skal slæbe udstyr frem og tilbage. Så det kan være,
 vi skal have kikket på det, så længe vi har en mulighed på 2 fronter.
 På Sydjysk
GF som først skal afholdes den 25. marts, det vil sige vi igen er først,
 derfor har jeg ik’ noget, andet en fra sidste år, og der var heller ik’ noget helt klar
 på grund af fusionen.
 Byturneringen
blev igen gennemført med 7 deltagere. Bla.a et nyt medlem Jacob
 Jensen og han lavede et flot plankeværk og fik derved sit navn på pokalen. Tillykke
 til Jacob.
 Klubturneringen
er så langt nede i deltager, at de spiller i samme gruppe alle mod
 alle. 4 i 1. klasse og 4 i 2. klasse med vær sin farve. Hvis vi kommer længere ned,
 bliver der ingen oprykning. Hvad kan vi gøre, hvis vi vil beholde oprykningen?
 1. klasses vinder er ikke fundet, og det kan stadigvæk gå 4 veje.
 2. klasses vinder er ikke fundet, men Ulrik ligger godt i front.
 Holdturneringen
s programmet virke nu, da DSU har overtaget det.
 Hvordan gik det så vores hold i denne her sæson?
 Ribe 1. mangler 2 kampe, og lægger på en 5. plads 1. point efter en 4. plads.
 Ribe 2. mangler en kamp, og lægger på en 2. plads 4. point efter en 1. plads.
 Random Turnering
er gået i gang, for nye medlemmer...? spørgsmål? 
 - måske har de samme problem i de andre klubber?
 - måske vi skal ud og lave noget PR?
 - måske skal det i avisen, hvilke datoer det er?
 - måske skal den køre over hele sæsonen.. måske 2?
 - måske det også er en mulighed for de ældre juniores?
 -måske det er en turnering for skolerne?
 Aktivitetsniveauet
kunne godt være bedre. vi har igen været repræsenteret i for-
 skellige turneringer. Desuden kommer der igen et udspil til Lundeborg havneskak
 fra Per og mig?
 SkoleSkak..
Klubben betaler jo skoleskak kontingent, så muligheder på skolen er
 der.
 PokalSkak..
Bestyrelsen har godkendt de samme regler som sidste år.
 Der er PT ingen klub eller dato, udover det skal være afviklet senest søndag den
 30. april.
 Til sidst
vil jeg gerne takke for mødet, og derfor udbringe en skål på vores alles
 skaksjæl, må tiden fremover give liv i vores klub eller som det gamle ordsprog…

           ”Alt forandrer sig, men ingenting forgår”

Refleks og kommentarer på beretning:
Det lave fremmøde til GF er ikke så godt, og der må gøres noget for at ændre tilstanden.
Bestyrelsen må komme med nye initiativer for at rette op på problemet.

Ribe skakklub har stadig et lokaleproblem. Det ser desværre ud til at problemet vokser,
idet Ribe Jernstøberi er i en omvæltningsperiode og vil frigøres af aftaler der indskrænker
deres handlemuligheder i forbindelser med lokaler, og kan defor ik' indgå længerevarende
aftaler om lokalebrug.
Ribe Skakklub har mulighed for brug af Ny Esbjerg kommunes tilbud, men af økonomiske
grunde er vi lidt tilbageholden med at gøre brug af mulighederne.
Der var ikke yderligere til formandens beretning, som herefter blev vedtaget.


Regnskab: Kassereren fremlagde regnskab og kommenterede de enkelte poster.
Regnskab blev vedtaget.


Kontingent:
Fortsætter PT uændret.

Valg: Her vælges
Peder Pharsen som formand og Per Andersen.
Supleanter: Hans Erik Leimand og Ulrik Germundsson
Revisor: Hans Erik Leimand og Simon D. Ladefoged


Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt: Der skal være Pokal skak i Sønderjysk skak inden den 30/4 2017.
Vi snakkede om at Ribe Skakklub skulle afholde den turnering, men der var ikke rigtig
nogen stor interesse for det.
Så der blev debattere videre, mens vi fik kransekage.