BestyrelsesMødet 26. januar kl. 19

Af Hermann S. Petersen

Deltagere: Peder, Jørgen, Herman. Per og Tobias 
Mødet fandt sted i klubbens lokale på støberiet og Per havde othello med.

Dagsorden:
GF.
Lokale.
Holdafslutning.
Evt.

GF:
Peder Pharsen og Per Andersen  er på valg.

Kasserer Jørgen V Stavnager fremlagde regnskab, og vi gennemgik det.
Regnskabet skal lige forbi revisorerne. Klubbens økonomi ser godt ud og
giver ikke anledning til ændringer i kontingentstørrelse.

Bestyrelsen kommer ikke med forslag til ændringer.


Holdturnering:
Der er tilmeldt et hold i mesterrækken (Ribe1) og et hold i A-rækken (Ribe 2).
Efter en henvendelse fra holdturneringsleder er Ribe 2 rykket ned i B-rækken
grp. 2. Hvis alle medlemmer deltager i holdturneringen vil det være optimalt.


lokale:
 
Vi har jo lokalerne for et år af gangen, og håber at vi stadigvæk kan indgå en
aftale om lån af lokaler med Ribe Jernindustri.

Holdafslutning:
For nogle år tilbage var det sådan, at efter afsluttet holdturnering blev der holdt
en samling af de deltagere der havde lyst, som regel på en lokal restaurant.
Dette vil blive forsøgt genoplivet, og vi vil foreslå at mødes om aftenen på
den sidste spilledag for 1. holdet ( 21-03-2017).  Pekinghouse kl 18.30 er et
bud. Alle medlemmer er velkomne både 1. - 2. holdet og dem der ikke deltog
i holdspillet.


Eventuelt:

Karls oplæg blev vendt, men der var ikke noget sikkert.