Tirsdag 21. februar  kl. 19.00
I klubbens lokaler på Ribe Jernstøberi

Af Hermann S. Petersen

Har Du forslag til punkt 6, skal de være bestyrelsen i hænde senest 14. feb.
Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskab

4.      Kontingent

5.      Valg: Til bestyrelsen 2 bestyrelsesmedlemmer
        På valg er formand Peder Pharsen (
modtager genvalg)
        På valg er bestyrelsesmedlem Per Andersen (
modtager genvalg)
        2 Supleanter..(
Hans Erik Leimand og Ulrik Germundsson)
        2 Revisorer..
(Hans Erik Leimand og Simon D. Ladefoged)

6.      Indkomne forslag

7.      Eventuel
                                                         
Med skakligste hilsner Ribe Skakklub.