BestyrelsesMødet 1. august kl. 19

Af Hermann S. Petersen

Deltagere: Peder, Jørgen, Herman, og Per.... Tobias havde afbud
Mødet fandt sted i klubbens lokale på støberiet og Per havde lagkage med.

 Dagsorden:
 1. Kalender.
 2. Evt.


Kalender:
Som aftalt på sidste møde kan kalender for den næste sæson blive igangsat.
Vi har som det kan ses af kalenderen flyttet en del om på tingene. Således
bliver Byturneringen afholdt marts 2018. Klubturneringen afvikles sammen
med holdturneringen.
Den første del af sæsonen er tænkt som en udviklingsproces hvor eventuelle
nye skakspillere og klubmedlemmer, mødes og spiller tematurnering og andet.


Eventuelt:

Det blev aftalt at gøre, så meget som muligt opmærksomhed på klubben
Der blev aftalt at annoncere i ugeavisen, og eventuelt noget på facebook.
.