SocialeBestyrelsesMøde 23. juni kl. 19

Af Hermann S. Petersen

Deltagere: Peder, Jørgen, Herman. Per, Tobias og suppleant Hans Erik Leimand.
Mødet fandt sted privat ved Formanden, da der gik kludder i Pers arrangement.

 Dagsorden:
 1. Økonomi.
 2. Lokale.

 3. Kalender
 4. Holdturnering.

 5. Evt.

Økonomi:
Klubben har en god økonomi. Der er et pænt stort beløb på kontoen. Ca  45.000 kr.
pr. juni 2017.
Vi har modtaget tilskud fra Esbjerg Kommune for 11 juniorer (1500 kr for 2017)


Lokale:
Ribe Skakklub har lokaler på Ribe Jernstøberi i sæson 2017 -2018.
Vi kan endvidere låne støberiet kantine ved behov
.

Kalender:
Det viste sig lidt svært, at tilrettelægge en kalender forud for en kommende sæson.
Spilledagene for holdturneringen kunne ikke fremskaffes.
Formanden vil forelægge en kalender i Juli, når datoerne forhåbentlig er tilgængelige.
Vi vil lave noget helt andet, her først på sæsonnen, og forsøgsvis flytte Byturneringen
hen i foråret. Klubturneringen vil blive tilpasset, så holdturnering kan følges.


Holdturnering:

Vi vil tilmelde et hold i mesterrækken og et i B-rækken og evt. et skoleskakhold.
Det skal undersøges om vi har det nødvendige antal spillere.


Eventuelt:

Skakklubben er svær at finde og ikke særlig synlig i det offentlige rum.
Vi vil opsætte et skilt, som kan opsættes på klubaftener.